Laptop

niet van toepassing

Heeft jouw kind een computer, laptop of Chromebook nodig? Stichting Leergeld kan hierbij helpen. Zo kan je kind zich ontwikkelen op digitaal gebied en schoolopdrachten uitvoeren.

Laptops zijn beschikbaar voor leerlingen vanaf groep 7 van de basisschool en voor leerlingen in het algemeen voortgezet onderwijs die niet ouder zijn dan 17
jaar.

Laptops voor leerlingen van groep 3 tot en met 6 kunnen alleen worden toegewezen als de school dit adviseert omdat extra oefening thuis met de basisvakken (taal en/of rekenen) noodzakelijk is.

Wanneer een gezin uit meerdere kinderen bestaat, kan ieder kind vanaf groep 7 in aanmerking komen voor een laptop.

MBO-studenten jonger dan 18 jaar komen niet voor een laptop in aanmerking omdat zij een beroep kunnen doen op het MBO studentenfonds. (Overigens zijn
de laptops die wij leveren niet geschikt voor het onderwijs op het ROC).

Een laptop wordt eenmaal vergoed voor een periode van 5 jaar. Zijn er eerder problemen met de laptop dan wordt een oordeel gevraagd aan de leverancier
van de laptop.