Wie zijn wij?

niet van toepassing

Als Stichting Leergeld West Betuwe richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen.

Het kan hier gaan om een laptop, fiets, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Leergeld West Betuwe

Stichting Leergeld Westbetuwe is opgericht in oktober 2009 en operationeel geworden vanaf 1 januari 2011. Het werkgebied van Stichting Leergeld Westbetuwe omvat de volgende gemeenten: Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, West Betuwe en Tiel.

Alle medewerkers (van bestuur t/m intermediairs) bestaan uit professionele vrijwilligers, die goed zijn voorbereid en opgeleid voor hun taak. Hierdoor kunnen vrijwel alle, door particuliere organisaties beschikbaar gestelde financiën aan het doel worden besteed, nl. ‘Uw kind weer mee laten doen’. Want nu meedoen is straks meetellen!'

Organisatie Leergeld West Betuwe

Dagelijkse leiding:

  • Reina Rijzenga, coördinator
  • Miek Hoogbergen, coördinator

Intermediairs:

  • We hebben een mooie groep aan intermediairs die zich inzetten voor de stichting en onze doelgroep.

Bestuur:

  • Michael Grefkens, voorzitter
  • Anne van Opijnen, algemeen bestuurslid/ website

Donaties

Als stichting zijn wij altijd erg blij met donaties, daarmee kunnen we onze doelen nóg beter bereiken. Wanneer u ons overweegt om een donatie te geven, dan kan dit op het volgende rekeningnummer: IBAN: NL37RABO 0155278444. Alvast enorm bedankt.

Leergeld Nederland

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.