Voor wie doen we het?

niet van toepassing

Voor wie?

Ouders/voogden van schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die in de West-Betuwe (Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, West Betuwe en Tiel) wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Westbetuwe, als zij een inkomen of uitkering hebben die aantoonbaar lager is dan 120% van het bijstandsniveau.

Ook ouders, die misschien meer verdienen dan deze norm, maar gebruik maken van een schuldenregeling kunnen in veel gevallen bij onze stichting terecht.

De bijstandsnormen voor 2024 zijn:

Alleenstaande ouder: Maximaal € 1.283,83 per maand

  • +20% = € 1.540,60

Gehuwd of samenwonend: Maximaal € 1.834,04 per maand

  • +20% = € 2.200,85

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-bijstandsuitkering

Stichting Leergeld moet beschouwd worden als een laatste vangnet. Dit betekent dat de aanvrager altijd eerst een beroep moet doen op andere voorzieningen, die beschikbaar zijn in de gemeente waar de aanvrager woont. De medewerkers van Stichting Leergeld zullen de aanvragers daar ook primair op wijzen.

Wat kunnen wij je bieden?

De verschillende soorten hulp die wij je kunnen bieden kun je vinden op de voorzieningenpagina.

Wat kun je verwachten?

Na ontvangst van uw aanvraag kan het enkele dagen duren, voordat u wordt gebeld om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Afhankelijk van de drukte kan dit tussen de 2 tot 4 weken duren.

Het huisbezoek wordt gedaan door een vrijwilliger van de Stichting Leergeld. Ze komen meestal vanuit de dezelfde woonplaats als die van de aanvrager. Zij komen uw aanvraag opnemen en zorgen ervoor dat uw wensen goed en helder worden vastgelegd. Ook zullen zij u wijzen op andere voorzieningen en instanties, waarvan u ook gebruik zou kunnen maken. Onze medewerkers werken onder geheimhouding.

Als u dat wilt kunt u iemand vragen om bij dit huisbezoek aanwezig te zijn, bijvoorbeeld als u nog niet zo goed Nederlands spreekt.

Na het huisbezoek en de verslaglegging daarvan in een computersysteem wordt uw aanvraag voorgelegd aan de coördinatoren. Die beoordelen eerst of de aanvraag aan alle criteria voldoet en beslissen dan over de aanvraag. Hierbij houden ze rekening met het advies, dat de vrijwilliger die op huisbezoek is geweest, gegeven heeft.

Na het huisbezoek ontvangt u per e-mail een bericht en een bijlage, waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Als de aanvraag, of een gedeelte daarvan, is afgewezen, dan zal dit in de bijlage worden vermeld, inclusief de reden daarvan. Beschikt u niet over een e-mailadres, dan ontvangt u schriftelijk bericht.

Met jouw persoonlijke gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Lees hier meer over in ons privacy reglement.