Kamp

niet van toepassing

Activiteiten zoals bijvoorbeeld excursies, schoolreisjes en schoolkampen worden niet meer vergoed in verband met nieuwe wetgeving van het ministerie van OCW over de ouderbijdrage per 1-8-2021.

Zomer-, sport- of jeugdkampen in Nederland komen voor vergoeding in aanmerking.

Zo kan uw kind alsnog deelnemen aan een kamp en onvergetelijke ervaringen hebben.